Pay & Waive Promo

  • APEC Homes
  • January 29, 2021

PAY & WAIVE PROMO MECHANICS:

Ang Pay & Waive Promo ay para sa ating mga buyers na nagbabayad ng equity na may mga unpaid dues including interest & penalty

Bayaran ng kumpleto ang inyong unpaid dues at waived na ang inyong interest & penalty

Ang promo na ito ay valid lamang sa mga magbabayad ng over-the-counter sa ating head office sa CENTROMALL CABUYAO – 2nd floor Centomall, Brgy Pulo, Cabuyo Laguna.

Pansamantala din na tatanggap ng inyong mga bayad sa APEC Homes support offices sa mga address na ito.

• PANORAMA EDSA – 2/F Unit 201-202, Panorama Techno Center, #1029 EDSA, Brgy. Veterans Village, Quezon City

• LIPA, BATANGAS – 2/F Monolith Store, Ayala Highway, Brgy. Balintawak, Lipa City, Batangas

• PAMPANGA – 2/F Orotel Building, San Fernando, Pampanga (In front of SM Pampanga)

• TARLAC – Sicangco Bldg., McArthur Hughway, Brgy. San Rafael, Tarlac City

Pagdating sa ating mga APEC Homes Offices, banggitin lamang ang Pay & Waive Promo para matulungan ng ating mga Accounts Representatives

Promo duration: February 1 to 28, 2021 only

 

s