Pamilya ang Bawat Isa

 • Start up

  Makalikha ng malawak, organisado at komprehensibong “Master Plan” ng ating mga dini-develop na residential communities para sa tuloy-tuloy na operasyon ng ating Kompanya sa marami pang mga taon.

 • Marketing

  Masiguro ang pagkakaroon ng positibo, masaya at masiglang relasyon ng Kompanya sa ating mga katuwang na brokers, ahente at kliyente – sa pamamagitan ng pagpapanatili ng serbisyong de-kalidad at may malasakit.

 • Engineering

  Maisakatuparan ang maingat at maayos na pagpaplano at eksekusyon ng pangkalahatang aspektong konstruksyon na naka-angkla sa paghahatid ng subok-sa-tibay at de-kalidad na mga tahanan.

 • Documentation

  Magpanatili at magbuo ng sistematiko, segurado at metikulosong prosesong pagkolekta ng mga dokumento at impormasyon (requirements) ng ating mga kliyente, kaakibat ng pagbili ng kanilang tahanan.

 • Accounting

  Masiguro ang maayos at pulidong inward at outward cash flow, pati na ang masinop, matipid at mapanuring pagbabantay sa pangkabuuang aspektong pinansyal (matalinong paggasta at mabisang pagkolekta) at resources ng Kompanya.

 • I.T.

  Maisagawa ang mga komprehensibong sistema at programa na makatutugon sa kinakailangang information technology, computerization at digitalization requirements upang mapanatili ang credible at stable status ng Kompanya.

 • Human Resources

  Pangunahan ang pagbuo ng mga positibo at produktibong polisiya at programa na nakasentro sa pangkabuuang kapakanan o general welfare ng ating mga empleyado, masiguro ang employee engagement sa lahat ng panahon at mapanatili ang kulturang family spirit sa bawat pagkakataon.

 • Corporate Development

  Makapaglungsad at makapagpatupad ng mga programa at polisiyang makapagpapatibay sa pangkalahatang relasyon ng Kompanya patungo sa mga homeowners, external parties at iba pa – nang masigurong maihatid ang serbisyong tatak-APEC Homes: may integridad at maasahan.

WE ARE CURRENTLY IN NEED OF THE FOLLOWING POSITIONS:

 • Customer Service Representative

  Posted 2020-08-15 15:40:09

   Job Level

   • Staff
   • Job Assignment

    • Ortigas Center, Pasig City
    • Job Summary

     • The position is responsible in handling different forms of customer’s concerns by providing timely and appropriate actions
     • Job Responsibilities

      • Handles various forms of customers’ concerns, and requests via social media, phone call or in person
      • Ensures high level customer satisfaction by providing excellent service through proper monitoring of received concerns and delivering appropriate actions on a timely manner
      • Job Qualifications

       • Graduate of any 4-year Business-related courses
       • 1-2 years exposure in customer service–related functions
       • Excellent communication and customer relations skills; Knowledgeable in online customer care platforms; Emphatic, Ability to manage work under pressure
       • Working Conditions

        • 6-day workweek schedule
 • Permits Officer

  Posted 2019-10-08 02:11:10

   Job Level

   • Supervisory
   • Job Assignment

    • Ortigas Center, Pasig City
    • Job Summary

     • The position is responsible for ensuring the timeliness, accuracy and completeness of the necessary permits & licenses requirements for title transfer and tax declaration transactions.
     • Job Responsibilities

      • Ensures timely completion of processing and issuance of required titles, permits & licenses and reviews completed documents or requirements prior to submission to respective LGU’s
      • Coordinates and deals with various government agencies to secure and process land titles and licenses
      • Resolves and addresses any concerns corresponding or relative to transaction of title transfer and tax declaration
      • Job Qualifications

       • Graduate of any 4-year Business-related courses
       • Extensive experience in a real estate industry specialized in processing permits and Licenses is required
       • Excellent communication and networking skills
       • Working Conditions

        • 6-day workweek schedule
        • Field works from time to time
 • Permits Staff

  Posted 2020-08-15 15:29:41

   Job Level

   • Staff
   • Job Assignment

    • Ortigas Center, Pasig City / Cabuyao, Laguna
    • Job Summary

     • The position is responsible in preparing and processing different real estate-related documents for submission to local government units
     • Job Responsibilities

      • Checks and encodes electronic technical description of individual titles
      • Prepares documents for HLURB compliances (affidavit of completion, affidavit of accountability, secretary certificate, deed of donation, etc.)
      • Processes different real estate documents and/or different transactions with local government and national agencies involving but not limited to Development Permits and Licenses to Sell
      • Job Qualifications

       • Graduate of any 4-year Business-related courses
       • 1-2 years background of processing Permits and Licenses in a real estate industry
       • Highly organized and trustworthy; Ability to coordinate with different government institutions
       • Working Conditions

        • 6-day workweek schedule

BE THE FIRST TO KNOW IF WE HAVE A JOB OPENING FOR YOUR DESIRED POSITION

 • Desired Position*

 • Upload Resume*

  (Accepts doc, docx and pdf, maximum size of 1MB)

s