Pamilya ang Bawat Isa

 • Start up

  Makalikha ng malawak, organisado at komprehensibong “Master Plan” ng ating mga dini-develop na residential communities para sa tuloy-tuloy na operasyon ng ating Kompanya sa marami pang mga taon.

 • Marketing

  Masiguro ang pagkakaroon ng positibo, masaya at masiglang relasyon ng Kompanya sa ating mga katuwang na brokers, ahente at kliyente – sa pamamagitan ng pagpapanatili ng serbisyong de-kalidad at may malasakit.

 • Engineering

  Maisakatuparan ang maingat at maayos na pagpaplano at eksekusyon ng pangkalahatang aspektong konstruksyon na naka-angkla sa paghahatid ng subok-sa-tibay at de-kalidad na mga tahanan.

 • Documentation

  Magpanatili at magbuo ng sistematiko, segurado at metikulosong prosesong pagkolekta ng mga dokumento at impormasyon (requirements) ng ating mga kliyente, kaakibat ng pagbili ng kanilang tahanan.

 • Accounting

  Masiguro ang maayos at pulidong inward at outward cash flow, pati na ang masinop, matipid at mapanuring pagbabantay sa pangkabuuang aspektong pinansyal (matalinong paggasta at mabisang pagkolekta) at resources ng Kompanya.

 • I.T.

  Maisagawa ang mga komprehensibong sistema at programa na makatutugon sa kinakailangang information technology, computerization at digitalization requirements upang mapanatili ang credible at stable status ng Kompanya.

 • Human Resources

  Pangunahan ang pagbuo ng mga positibo at produktibong polisiya at programa na nakasentro sa pangkabuuang kapakanan o general welfare ng ating mga empleyado, masiguro ang employee engagement sa lahat ng panahon at mapanatili ang kulturang family spirit sa bawat pagkakataon.

 • Corporate Development

  Makapaglungsad at makapagpatupad ng mga programa at polisiyang makapagpapatibay sa pangkalahatang relasyon ng Kompanya patungo sa mga homeowners, external parties at iba pa – nang masigurong maihatid ang serbisyong tatak-APEC Homes: may integridad at maasahan.

WE ARE CURRENTLY IN NEED OF THE FOLLOWING POSITIONS:

BE THE FIRST TO KNOW IF WE HAVE A JOB OPENING FOR YOUR DESIRED POSITION

 • Desired Position*

 • Upload Resume*

  (Accepts doc, docx and pdf, maximum size of 1MB)

s