Property Finder

Ang Misyon Kong Tumulong Foundation o mas kilala bilang MKT ay nagsimula bilang Corporate Social Responsibility (CSR) arm ng APEC Homes noong 2015. Layunin ng MKT na ipalaganap sa lahat ang kahalagahan ng kusang-loob na pakikiisa at pagtulong upang maitaguyod ang kapakanan ng mga nangangailangan. Ang MKT ay naniniwala sa kabutihang taglay ng bawat-isa: anuman ang estado ng kanyang buhay, kasarian, edad, relihiyon, lahi o kulay. Hangad ng MKT na makabuo ng mga programang makapaghihikayat sa nakararami na tumulong nang walang hinihintay na kapalit – sa lahat ng panahon at pagkakataon.

HIGIT SA ANO PA MAN, NANINIWALA ANG MKT
NA TAYONG LAHAT AY MAY KAKAYAHANG
MAKAPAG-AMBAG NG MAKABULUHAN AT POSITIBONG PAGBABAGO SA BUHAY NG
ATING KAPWA AT LIPUNAN.

Taong 2015 din, inilunsad ang kauna-unahang serye ng mga outreach programs ng MKT. Naging tulay ang mga programang ito na makapaghatid ng tulong sa labing-isang organisasyon at komunidad. Kasama sa mga napiling beneficiaries ay ang mga elders with special needs, mga kababaihang may dementia, mga batang may karamdaman, mga may kapansanan, at mga batang ulila na nagmula pa sa mga war-stricken areas ng Mindanao. Ilan pa sa mga natulungan ng MKT ay ang ang mga naging biktima ng pang-aabuso at human trafficking, mga indigenous groups na nagmula sa malalayong lugar at pati na ang mga indibidwal na bumabangon sa pagkalulong mula sa ipinagbabawal na gamot.

Bilang isang ganap na Non-stock Foundation, ay pangarap ng MKT ang isang bayang may kultura ng pagmamalasakit at bukas sa ano mang pangangailangan ng kapwa; Isang lipunan kung saan ang bawat indibidwal ay inspirado, handang tumulong, at susi sa pagpapasimula ng positibong pagbabago.

Para maisakatuparan ang pangarap na ito, ay susubukan ng MKT na mapalawig pa ang nakagisnan nitong layunin at maisakatuparan ang mga sumusunod:

Objectives

 • Maging source ng inspirasyon

  at mga positibong balita, gamit ang napapanahong media platforms, upang maka-impluwensya sa mga mabubuting tao na gumawa ng mas marami pang kabutihan at tularan ng iba.

 • MAGING ISANG BRIDGE ORGANIZATION

  para sa mga donors na naghahanap ng mga beneficiaries, maging ng mga beneficiaries na naghahanap ng donors. Gayundin ay makalikha ng mga volunteering opportunities kung saan maaaring makilahok ang sinuman.

 • MAG-PROMOTE NG KARUNUNGAN

  sa lahat ng pagkakataon maging sa pormal o impormal na edukasyon, trainings, workshops, at iba pa.

Connect with mkt

 • misyonkongtumulong@gmail.com
 • 0918-9-MISYON (647966)
 • 10th Floor The Orient Square Bldg., F. Ortigas Jr Rd., Ortigas Center, Pasig City
s