Core Values

 • Advocacy to help

  Malasakit sa kapwa

  Naniniwala tayo na sa lahat ng ating ginagawa, kailangan na isaalang-alang natin ang kapakanan at ikabubuti ng ating kawpwa-tao. Dito nagsimula ang ating kompanya - pagmamalasakit sa kapwa, pagmamalasakit sa bayan.

 • prudence

  Pagiging Masinop

  Sa lahat ng pagkakataon, ninanais natin na maisapuso ang pagtitipid para patuloy nating maihatid ang mga dekalidad na bahay sa abot-kayang halaga. Nangangahulugan din ito ng pagiging marunong natin na humawak ng pera upang masiguro na tuluy-tuloy ang operasyon ng ating kompanya.

 • Striving for excellence

  Pagpupursigi na Maabot ang Tagumpay

  Nakatanim sa isip at puso natin na ang sipag, tiyaga, dedikasyon at pagsisikap na maging mahusay ang susi upang magtagumpay. Kaya naman, naniniwala tayo sa “continuous improvement” kung saan patuloy tayong naghahanap ng paraan upang mahigitan ang ating mga narating.

 • Credibility

  Mapagkakatiwalaan

  Pinahahalagahan natin ang pagtupad sa kung ano ang napagkasunduan. Dahil higit sa anumang karangalan, binibigyang prayoridad natin na mapangalagaan ang tiwalang ibinibigay sa atin ng lahat – tiwalang hindi natutumbasan ng kahit na anong materyal na bagay.

 • Family spirit

  Pamilya ng Bawat Isa

  Isinasabuhay natin sa kompanya ang konsepto ng pamilya, kung saan pinahahalagahan ang pagkakaintindihan at pagtutulungan na mai-angat ang isa’t-isa. Noon pa man, ang pagiging pamilya at tatak-APEC na: mayroong “teamwork”at “open communication”, nagdadamayan,nagkakaisa, at higit sa lahat, nagmamahalan.

 • OBJECTIVE / MISSION


  Para maging daaan sa ikasisiya at ikauunlad ng mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagpapatatayo ng magandang kalidad at murang pabahay.
  To be a key for the happiness and success of the Filipino people by constructing good quality and affordable houses.

 • VISION

  May Sariling Tahanan ang Bawat Pilipino

  Hangad ng APEC Homes na maisakatuparan ang pangarap ng bawat pamilyang Pilipino: ang magkaroon ng sariling tahanan. Sa abot-kayang pabahay na handog ng APEC Homes, darating ang bukas na may mauuwiang tahanan ang lahat ng Pilipino.

  Gayunding hangad ng APEC Homes ang makapagtayo ng mga tahanang bubuo ng mga mapayapang komunidad. Mga komunidad na magsisilbing maunlad na Pilipinas.

  Kapit-bisig, walang-tigil at buong determinasyong pagsusumikapan ng APEC Homes na maabot ang mithiing ito.

s